Rei-Bin Chiou

WIN Semiconductors Corp.
 • High Efficiency and High Ruggedness InGaP/GaAs HBT EPI Design

  Rei-Bin Chiou, WIN Semiconductors Corp.
  Ta-Chuan Kuo, WIN Semiconductors Corp.
  Cheng-Kuo Lin, WIN Semiconductors Corp
  Shu-Hsiao Tsai, WIN Semiconductors Corp
  Shin-Yi Ho, National Taiwan University
  Tung-Yao Chou, WIN Semiconductors Corp.
  Dennis Williams, WIN Semiconductors Corp
  Download Paper
 • 4.3 The Study of InGaP/GaAs HBT for Ruggedness Characteristics

  Ju-Hsien Lin, WIN Semiconductors Corp.
  Rei-Bin Chiou, WIN Semiconductors Corp.
  Jung-Hao Hsu, WIN Semiconductors Corp.
  Shu-Hsiao Tsai, WIN Semiconductors Corp
  Chia-Ta Chang, WIN Semiconductors Corp.
  Chang-Ho Li, WIN Semiconductors Corp.
  Tung-Yao Chou, WIN Semiconductors Corp.
  Cheng-Kuo Lin, WIN Semiconductors Corp
  Dennis Williams, WIN Semiconductors Corp
  Yu-Chi Wang, WIN Semiconductors Corp
  Download Paper