Shin-Yi Ho

National Taiwan University
 • High Efficiency and High Ruggedness InGaP/GaAs HBT EPI Design

  Rei-Bin Chiou, WIN Semiconductors Corp.
  Ta-Chuan Kuo, WIN Semiconductors Corp.
  Cheng-Kuo Lin, WIN Semiconductors Corp
  Shu-Hsiao Tsai, WIN Semiconductors Corp
  Shin-Yi Ho, National Taiwan University
  Tung-Yao Chou, WIN Semiconductors Corp.
  Dennis Williams, WIN Semiconductors Corp
  Download Paper
 • 4.2 Study of Current Collapse in Single (AlGaN/GaN) and Double (AlGaN/GaN/AlGaN) Heterostruture Enhancement Mode HEMTs

  Chun-Hsun Lee, National Taiwan University
  Shin-Yi Ho, National Taiwan University
  Jin-Xiang Zhang, Neoton Optoelectronics, Inc.
  Huang-Kai Lin, Neoton Optoelectronics, Inc.
  Jian-Jang Huang, National Taiwan University
  Download Paper