Ta-Chuan Kuo

WIN Semiconductors Corp.
 • High Efficiency and High Ruggedness InGaP/GaAs HBT EPI Design

  Rei-Bin Chiou, WIN Semiconductors Corp.
  Ta-Chuan Kuo, WIN Semiconductors Corp.
  Cheng-Kuo Lin, WIN Semiconductors Corp
  Shu-Hsiao Tsai, WIN Semiconductors Corp
  Shin-Yi Ho, National Taiwan University
  Tung-Yao Chou, WIN Semiconductors Corp.
  Dennis Williams, WIN Semiconductors Corp
  Download Paper