Liping Zhu

 • Passivation Stress versus Top Metal Profiles by 3D Finite Element Modeling

  Xiaokang Huang, Qorvo
  Liping Zhu
  Bang Nguyen, Qorvo
  Van Tran, Qorvo
  Harold Isom, Qorvo
  Download Paper